Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SKN gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014.


Mã trường: SKN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính A, A1, D1 13 0
2 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 13 0
3 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13 0
4 D510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 13 0
5 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 13 0
6 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10 0
7 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 10 0
8 C510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 10 0
9 C510503 Công nghệ hàn A, A1 10 0
10 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A, A1 10 0
11 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13 0
12 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1,3 13 0
13 D510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A,A1 13 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SKN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Nam Dinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định.