Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPK gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2013.


Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 11 46
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 11 13
3 C510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 11 28
4 C520205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A, A1 11 7
5 C540204 Công nghệ may A, A1 11 29

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPK gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.