Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPK gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014.


Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A,A1 13 56 cao đẳng
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 13 37 cao đẳng
3 C510202 Công nghệ chế tạo máy A,A1 13 44 cao đẳng
4 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A,A1 13 27 cao đẳng
5 C540204 Công nghệ may A,A1 13 42 cao đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPK gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
119 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.