Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013.


Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140210 SP tin học A, A1, D1 16 50
2 D140205 Giáo dục chính trị C, D1 15 70
3 D140208 GD quốc phòng - an ninh A, C, D1 15 90
4 D220202 Ngôn ngữ Nga - Anh D1, D2 21 60
5 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1, D4 21 40
6 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 16 50
7 D440102 Vật lý học A, A1 16 80
8 D220330 Văn học C, D1 16 80

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SPS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014