Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2013.


Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: 0 0
2 D340101.3 Quản lý kinh tế A 18.5 20
3 D340101.3 Quản lý kinh tế A1,D1 18 0
4 D340101.4 Quản lý dự án A 18.5 30
5 D340101.4 Quản lý dự án A1,D1 18 0
6 D340201 Tài chính–Ngân hàng A,A1,D1 17 110 Chỉ tiêu chuyên ngành: Kế toán 20, TC công 40, TC bảo hiểm 30, Thẩm định giá 20
7 D340405 Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán A,A1,D1 16.5 20
8 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng A,A1,D1 16.5 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Tai Chinh Marketing nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Tài Chính Marketing.