Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014.


Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340116 Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản A,A1,D1 19 20
2 D340201 Thuế A,A1,D1 19 30
3 D340201 Tài Chính Công A,A1,D1 19 40
4 D340201 Tài chính bảo hiểm và đầu tư A,A1,D1 19 40
5 D340201 Thẩm định giá A,A1,D1 19 30
6 D340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý A,A1,D1 19 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Tai Chinh Marketing nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Tài Chính Marketing.