Điểm nguyện vọng 2 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DFA gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2013.


Mã trường: DFA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) A,A1 13 0 Chỉ tiêu xét Nv2 bậc ĐH là 800.
2 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) D1 13.5 0
3 C340301 CĐ Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) A,A1,D1 10 160 Xét Điểm thi Đại học
4 C340201 CĐ Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính Doanh Nghiệp) A,A1,D1 10 90 Xét Điểm thi Đại học

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DFA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tai Chinh – Quan Tri Kinh Doanh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh.