Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Tây Bắc năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tây Bắc năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TTB gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Tây Bắc năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Tây Bắc năm 2013.


Mã trường: TTB
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 13 20
2 D140210 Sư phạm Tin học A,A1 13 30
3 D140210 Sư phạm Tin học D1 13.5 5
4 D140211 Sư phạm Vật lí A,A1 13 30
5 D140212 Sư phạm Hóa học A 13 20
6 D140212 Sư phạm Hóa học B 14 10
7 D140213 Sư phạm Sinh học A 13 10
8 D140213 Sư phạm Sinh học B 14 5
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14 30
10 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14 30
11 D140219 Sư phạm Địa lí A 13 5
12 D140219 Sư phạm Địa lí C 14 25
13 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 13.5 25
14 D620205 Lâm sinh A 13 5
15 D620205 Lâm sinh B 14 5
16 D620105 Chăn nuôi A 13 10
17 D620105 Chăn nuôi B 14 10
18 D620112 Bảo vệ thực vật A 13 10
19 D620112 Bảo vệ thực vật B 14 10
20 D620109 Nông học A 13 10
21 D620109 Nông học B 14 5
22 D340301 Kế toán A,A1 13 15
23 D340301 Kế toán D1 13.5 5
24 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 10
25 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5 5
26 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 20
27 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 10

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tây Bắc năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TTB gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Tay Bac nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Tây Bắc.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014