Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Tây Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tây Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TTN gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Tây Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Tây Nguyên năm 2013.


Mã trường: TTN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Tiểu học - Tiếng J ’ rai C 14 15
2 D420101 Sinh học B 14 35
3 D220330 Văn học C 14 35
4 D220301 Triết họ c A 13 15
5 D220301 Triết họ c C 14 30
6 D220301 Triết họ c D1 13.5 15
7 D140205 Gi áo dục chính trị C 14 20
8 D340101 Quản trị kinh do anh A 13 15
9 D340101 Quản trị kinh do anh D1 13.5 0
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng A 13 15
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 0
12 D620105 Chăn nuôi B 14 30
13 D310101 Kinh tế A 13 30
14 D310101 Kinh tế D1 13.5 0
15 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 10 80 Hệ Cao Đẳng
16 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 0 Hệ Cao Đẳng
17 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 10 80 Hệ Cao Đẳng
18 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 10.5 0 Hệ Cao Đẳng
19 C340301 Kế toán A, A1 10 80 Hệ Cao Đẳng
20 C340301 Kế toán D1 10.5 0 Hệ Cao Đẳng
21 C620105 Chăn nuôi B 11 50 Hệ Cao Đẳng
22 C620110 Khoa học Cây trồng B 11 50 Hệ Cao Đẳng
23 C620211 Quản lý TN & MT B 11 60 Hệ Cao Đẳng
24 C620205 Lâm sinh B 11 50 Hệ Cao Đẳng
25 C850103 Quản lý đất đai A, A1 10 70 Hệ Cao Đẳng

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Tây Nguyên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TTN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Tay Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Tây Nguyên.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014