Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Thăng Long năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thăng Long năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTL gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Thăng Long năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Thăng Long năm 2013.


Mã trường: DTL
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460112 Ngành Toán ứng dụng A,A1 18 0 Môn Toán tính hệ số 2
2 D480101 Ngành Khoa học Máy tính A,A1 18 0 Môn Toán tính hệ số 2
3 D480102 Ngành Truyền thông và mạng máy tính A,A1 18 0 Môn Toán tính hệ số 2
4 D480104 Ngành Hệ thống thông tin (Tin quản lý) A,A1 18 0 Môn Toán tính hệ số 2
5 D340301 Ngành Kế toán A,A1 13 0
6 D340301 Ngành Kế toán D1,3 13.5 0
7 D340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 0
8 D340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng D1,3 13.5 0
9 D340101 Ngành Quản trị kinh doanh A,A1 13 0
10 D340101 Ngành Quản trị kinh doanh D1,3 13.5 0
11 D220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D1 18.5 0 Môn Tiếng Anh tính hệ số 2
12 D220204 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13.5 0
13 D220204 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D4 18.5 0 Môn Tiếng Trung Quốc tính hệ số 2
14 D220209 Ngành Ngôn ngữ Nhật D1 13.5 0
15 D220209 Ngành Ngôn ngữ Nhật D6 18.5 0 Môn Tiếng Nhật tính hệ số 2
16 D720501 Ngành Điều dưỡng B 14 0
17 D720301 Ngành Y tế công cộng B 14 0
18 D720701 Ngành Quản lý bệnh viện A,A1 13 0
19 D720701 Ngành Quản lý bệnh viện B 14 0
20 D720701 Ngành Quản lý bệnh viện D1,3 13.5 0
21 D760101 Ngành Công tác xã hội A,A1 13 0
22 D760101 Ngành Công tác xã hội C 14 0
23 D760101 Ngành Công tác xã hội D1,3, 4 13.5 0
24 D220113 Ngành Việt Nam học C 14 0
25 D220113 Ngành Việt Nam học D1,3,4 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thăng Long năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTL gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Thang Long nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Thăng Long.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014