Điểm nguyện vọng 2 Đại học Thành Đô năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thành Đô năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDD gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Thành Đô năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Thành Đô năm 2013.


Mã trường: TDD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) A,A1 13 0 Chỉ tiêu hệ ĐH là 1800, hệ CĐ là 700
2 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) B,C 14 0
3 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) D1 13.5 0
4 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Cao Đẳng) A,A1,D1 10 0
5 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Cao Đẳng) B,C 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thành Đô năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Thanh Do nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Thành Đô.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014