Điểm nguyện vọng 2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDM gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Thủ Dầu Một năm 2013.


Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580208 Kỹ thuật xây dựng A, A1 13.5 30
2 D580102 Kiến trúc V 15.5 54
3 D580105 Quy hoạch Vùng và đô thị A,A1,V 13.5 28
4 D440103 Khoa học môi trường A, A1 15 10
5 D440103 Khoa học môi trường B 16 0
6 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A, A1 15 20
7 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 18 0
8 D520201 Kỹ thuật Điện – Điện tử A, A1 15 15
9 D380101 Luật A,A1 14 25
10 D380101 Luật C 15 0
11 D380101 Luật D1 14.5 0
12 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 13.5 47
13 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 14 0
14 D480103 Kỹ thuật phần mềm A, A1 13 20
15 D480104 Hệ thống thông tin A, A1 13 20
16 D440112 Hóa học A 14.5 30
17 D440112 Hóa học B 15 0
18 D340301 Kế toán A,A1 15 26
19 D340301 Kế toán D1 15.5 0
20 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 15.5 20
21 D510601 Quản lý công nghiệp A, A1 13 19
22 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 13.5 39
23 D140101 Giáo dục học A,A1 13 40
24 D140101 Giáo dục học C 14 0
25 D140101 Giáo dục học D1 13.5 0
26 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 17 17
27 D140202 Giáo dục Tiểu học C,D1 17.5 0
28 D140201 Giáo dục Mầm non D1,M 16 40
29 D760101 Công tác xã hội C 14 22
30 D760101 Công tác xã hội D1 13.5 0
31 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14.5 20
32 D140217 Sư phạm Ngữ văn D1 14 0
33 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14 29
34 D140218 Sư phạm Lịch sử D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDM gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Thu Dau Mot nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Thủ Dầu Một.