Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Thương Mại năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thương Mại năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TMA gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Thương Mại năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Thương Mại năm 2014.


Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340115 Marketing A 17.5 70
2 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A 17.5 80
3 D340101 Quản trị kinh doanh A,D3 17.5 50

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thương Mại năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TMA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
179 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Thuong Mai nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Thương Mại.