Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TLA gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2013.


Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520203 Kỹ thuật thuỷ điện và năng lượng tái tạo A 15 30
2 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15 50
3 D580203 Kỹ thuật công trình biển A 15 30
4 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15 30
5 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15 30
6 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A 10 140

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TLA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Thuy Loi ( Co so 1 ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ).