Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) VHH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2013.


Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện C 16 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 30
2 D320202 Khoa học thư viện D1 15 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 30
3 D320201 Thông tin học C 16 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 10
4 D320201 Thông tin học D1 15 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 10
5 D320305 Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) C 16 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 30
6 D320305 Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) D1 15 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 30
7 D220340 Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) C 17 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 40
8 D220340 Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) D1 15.5 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 40
9 D220112 Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS C (QLNN) 17.5 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 10
10 D220112 Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS D1 (QLNN) 15 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 10
11 D220112 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS R 18.5 10
12 D220342 Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình C (QLNN) 16 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 60
13 D220342 Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình D1 (QLNN) 15 0 Chỉ tiêu dành cho cả 2 khối C, D1 là 60
14 A220113 Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế D1 18 40
15 D320202 Khoa học thư viện C, D1 (LT) 15 40 Hệ Liên Thông
16 D220342 Quản lý văn hóa C, D1 (LT) 15 10 Hệ Liên Thông
17 D220113 Việt Nam học C, D1 (LT) 15 40 Hệ Liên Thông

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) VHH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Van Hoa Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Văn Hóa Hà Nội.