Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Vinh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Vinh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDV gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Vinh năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Vinh năm 2013.


Mã trường: TDV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140210 Sư phạm Tin học A 15 30
2 D140213 Sư phạm Sinh học B 15 20
3 D140211 Sư phạm Vật lý A 15 10
4 D140208 Giáo dục Quốc phòng- An ninh A,B,C 15 40
5 D140205 Giáo dục Chính trị C 15 30
6 D140218 Sư phạm Lịch sử C 15 20
7 D140219 Sư phạm Địa lý C 15 20
8 D140114 Quản lý giáo dục A 13 40 Điểm xét tuyển khối C: 14, khối D1: 13.5, Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
9 D760101 Công tác xã hội C 14 60
10 Du lịch C 14 70 Điểm xét tuyển khối D1: 13.5, Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
11 D220330 Văn học C 14 30
12 D380101 Luật A,A1 15 155 Điểm xét tuyển khối C: 16
13 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 14 50
14 D850101 QL Tài nguyên và môi trường A 13 90 Điểm xét tuyển khối B: 14
15 D440301 Khoa học Môi trường B 14 50
16 D620102 Khuyến nông A 13 50 Điểm xét tuyển khối B: 14
17 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 14 65
18 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản A 13 60 Điểm xét tuyển khối B: 14
19 D420101 Sinh học B 14 40
20 D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông A,A1 14 50
21 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 21 20 Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên
22 D620109 Nông nghiệp A 13 65 Điểm xét tuyển khối B: 14
23 D580208 Kỹ thuật xây dựng A,A1 16 60
24 D850103 Quản lý đất đai A 13 75 Điểm xét tuyển khối B: 14
25 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 15 105 Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
26 D340301 Kế toán A,A1,D1 17 85 Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
27 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 15 80 Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
28 D310101 Kinh tế đầu tư A,A1,D1 15 85 Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
29 D440112 Hoá học A 13 20
30 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 20 60 Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên
31 D310201 Chính trị học C 14 35
32 D460101 Toán học A 13 20
33 D480101 Khoa học máy tính A 13 30
34 D620115 Kinh tế Nông nghiệp A 13 60 Điểm xét tuyển khối B: 14, khối D1: 13.5, Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
35 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A,A1 14 60
36 Quản lý văn hóa A 13 110 Điểm xét tuyển khối C: 14, khối D1: 13.5, Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số
37 Luật Kinh tế A,A1,C 15 120
38 Công nghệ kỹ thuật Điện A,A1 13 80
39 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 14 80

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Vinh năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TDV gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Vinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Vinh.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014