Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) XDA gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2013.


Mã trường: XDA
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580201 Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện A 17 60
2 D580301 Kinh tế Xây dựng A 22 50
3 D580205 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông A 21 50
4 D480201 Công nghệ thông tin A 17 20
5 D480201 Công nghệ thông tin A1 16 50
6 D510406 Cấp thoát nước A 17 60
7 D580406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A 17 20
8 D580203 Kỹ thuật Công trình Biển A 17 60
9 D510105 Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng A 17 60
10 D480102 Cơ giới hóa xây dựng A 17 60
11 D520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ A 17 20
12 D580302 Kinh tế và Quản lý bất động sản A 17 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) XDA gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Xay Dung Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Xây Dựng Hà Nội.