Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140101 Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục C,D1 16 60
2 D140201 Giáo dục Mầm non M 17.5 0
3 D140202 Giáo dục Tiểu học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh D1 17 24
4 D140205 Giáo dục Chính trị C,D1 16 55
5 D140209 Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin A,A1 17.5 34
6 D140210 Sư phạm Tin học A,A1 16 57
7 D140211 Sư phạm Vật Lý A,A1 16 69
8 D140212 Sư phạm Hoá học A 17.5 25
9 D140213 Sư phạm Sinh học: SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá B 16 16
10 D140217 Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa C 17.5 54
11 D140218 Sư phạm Lịch Sử C 17 17
12 D140219 Sư phạm Địa Lý C 17 25

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên.