Điểm nguyện vọng 2 Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HCP gửi 8712

Điểm NV2 Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2013.


Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A 18.5 40
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 18 40
3 D310205 Chính sách công A 18 20
4 D340101 Quản trị kinh doanh A 18 20
5 D340106 Kinh tế quốc tế A 18.5 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HCP gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Chinh Sach va Phat Trien nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viên Chính Sách và Phát Triển.