Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) BVH gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2013.


Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520207 KT Điện tử truyền thông A,A1 18.5 180
2 D510301 Công nghệ KT Điện, điện tử A,A1 18 100
3 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 19.5 150
4 D480202 An toàn thông tin A,A1 19.5 70
5 D480203 Công nghệ đa phương tiện A,A1 19.5 100
6 D480203 Công nghệ đa phương tiện D1 20 0
7 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 18.5 150
8 D340101 Quản trị kinh doanh D1 19 0
9 D340115 Marketing A,A1 18 150
10 D340115 Marketing D1 18.5 0
11 D340301 Kế toán A,A1 18.5 150
12 D340301 Kế toán D1 19 0
13 C510302 KT Điện tử truyền thông A,A1 11 100
14 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 11 100
15 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 11 90
16 C340301 Kế toán A,A1,D1 11 90

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) BVH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong ( Phia Bac ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ).