Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HCH gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2013.


Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước A1 18 0 Chỉ tiêu xét tuyển KV miền Bắc: 34, KV miền Nam: 17
2 D310205 Quản lí nhà nước C 20.5 0
3 D310205 Quản lí nhà nước D1 18.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HCH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia ( phia Bac ) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ).