Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HES gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam năm 2014 - Dự kiến

Điểm NV2 Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam năm 2014.


Mã trường: HES
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HES gửi 8712

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Hau Can - He quan su KV mien Nam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam.