Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Ngân Hàng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Ngân Hàng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NHH gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Ngân Hàng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Học Viện Ngân Hàng năm 2013.


Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 23 30 (tiếng Anh x hệ số 2)
2 D340301 (PhuYen) Kế toán A,A1 17 50 Phân viện Phú Yên
3 D340201 (PhuYen) Tài chính Ngân hàng A,A1 17 89 Phân viện Phú Yên
4 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Hệ Cao Đẳng) A,A1,D1 12 0 Xét tuyển điểm thi Đại học
5 Toan nganh (CD Phu Yen) Toàn ngành (Hệ Cao Đẳng) A,A1,D1 10 0 Xét tuyển điểm thi Đại học

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Ngân Hàng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NHH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Ngan Hang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Ngân Hàng.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014