Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Ngân Hàng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Ngân Hàng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NHH gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Ngân Hàng năm 2014

Điểm NV2 Học Viện Ngân Hàng năm 2014.


Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1 19.5 125

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Ngân Hàng năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NHH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Ngan Hang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Ngân Hàng.