Điểm nguyện vọng 2 Học Viện Tài Chính năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Tài Chính năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HTC gửi 8712

Điểm NV2 Học Viện Tài Chính năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Học Viện Tài Chính năm 2013.


Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1 22 30
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 20 165
3 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1 20 15
4 D310101 Kinh tế A, A1 20 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Học Viện Tài Chính năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HTC gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Hoc Vien Tai Chinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Học Viện Tài Chính.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014