Điểm nguyện vọng 2 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTQ gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTQ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340120 Kinh doanh Quốc tế A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 32
2 D340120 Kinh doanh Quốc tế D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 32
3 D340101 Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 103
4 D340101 Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 103
5 D340301 Kế toán: Kế toán và Tài chính A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 118
6 D340301 Kế toán: Kế toán và Tài chính D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 118
7 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,B,D1 là 48
8 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 14 0
9 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTQ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Quoc Te - Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên.