Điểm nguyện vọng 2 Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) KGH gửi 8712

Điểm NV2 Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc năm 2014 - Dự kiến

Điểm NV2 Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc năm 2014.


Mã trường: KGH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) KGH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Truong Si Quan Khong Quan - He quan su KV mien Bac nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc.