Điểm nguyện vọng 2 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) ZTH gửi 8712

Điểm NV2 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự năm 2013.


Mã trường: ZTH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C480201 Công Nghệ Thông Tin A,A1 10 0 Xét tuyển hệ cao đẳng dân sự, chỉ tiêu xét tuyển 2 ngành: 300
2 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) ZTH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Truong Si Quan Thong Tin - He cao dang dan su nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ cao đẳng dân sự.