Điểm nguyện vọng 2 Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MHN gửi 8712

Điểm NV2 Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2013.


Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông (ngành Điện tử viễn thông trước đây) A, A1 13.5 50
2 D340201 Tài chính-Ngân hàng A, D1 14.5 40
3 D370108 Luật quốc tế A 14 0 Chỉ tiêu 2 khối A,D1 là 40
4 D370108 Luật quốc tế D1 14.5 0
5 D34010I QTKD (Hướng dẫn du lịch) A1, D1 20 20 Môn tiếng Anh hệ số 2
6 D210402 Thiết kế công nghiệp H 30 20 Môn năng khiếu hệ số 2
7 CNTC Cử nhân tài chính theo chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Công nghệ Trùng Khánh (Trung Quốc) A,A1 13 100
8 CNTC Cử nhân tài chính theo chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Công nghệ Trùng Khánh (Trung Quốc) B 14 0
9 CNTC Cử nhân tài chính theo chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Công nghệ Trùng Khánh (Trung Quốc) D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MHN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Vien Dai Hoc Mo Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Viện Đại Học Mở Hà Nội.