Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Cao Đẳng Hải Dương năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Cao Đẳng Hải Dương năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) C21 gửi 8712

Điểm NV3 Cao Đẳng Hải Dương năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Cao Đẳng Hải Dương năm 2013.


Mã trường: C21
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 Toàn Khối A,A1,M,N,T 10 0 Điểm xét tuyển dưới đây áp dụng đối với học sinh phổ thông, KV3. Điểm ưu tiên các đối tượng 1 và 2 cách nhau 1,0 điểm, khu vực liền kề nhau 0,5 điểm
2 Toàn Khối B 11 0
3 Toàn Khối C 11.5 0
4 Toàn Khối D 10.5 0

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Cao Đẳng Hải Dương năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) C21 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Cao Dang Hai Duong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Cao Đẳng Hải Dương.