Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Đồng Tháp năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Đồng Tháp năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) SPD gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Đồng Tháp năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Đại Học Đồng Tháp năm 2013.


Mã trường: SPD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 14 38
2 C140210 Sư phạm Tin học A,A1 11 14

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Đồng Tháp năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) SPD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Dong Thap nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Đồng Tháp.