Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DTZ gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTZ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D460101 Toán học A, A1 13 30
2 D440102 Vật lý học A, A1 13 30
3 D460112 Toán ứng dụng A, A1 13 30
4 D440112 Hóa học A 13 25
5 D440112 Hóa học B 14 25
6 D220113 Việt Nam học C 14 30
7 D220113 Việt Nam học D1 13 30
8 D320202 Khoa học thư viện B, C 14 30
9 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13 30
10 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C 14 20
11 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 13 20

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DTZ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên.