Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) KTC gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2014.


Mã trường: KTC
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) KTC gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
8 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Kinh Te -Tai Chinh TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM.