Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DKC gửi 8712

Điểm NV3 Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2013.


Mã trường: DKC
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 Đại Học A,A1 13 0
2 Đại Học B 14 0
3 Đại Học D1 13.5 0
4 Đại Học V,H 13 0
5 Cao Đẳng A,A1,V,H 10 0
6 Cao Đẳng B 11 0
7 Cao Đẳng D1 10.5 0

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DKC gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai hoc Cong Nghe TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại học Công Nghệ TPHCM.