Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DDF gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013.


Mã trường: DDF
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D1, 3 17 26 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
2 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D1, 4 17 20 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
3 D220202 Ngôn ngữ Nga D1, 2 16 22 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
4 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1, 3 17 19 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
5 D220214 Ngôn ngữ Thái Lan D1 16 26 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DDF gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Ngoai Ngu – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng.