Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DTN gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.


Mã trường: DTN
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) DTN gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
8 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên.