Luyện thi đại học 2015

Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) MTU gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2014

Điểm NV3 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV3 Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2013.


Mã trường: MTU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A 13 60 13,0 điểm là điểm đã cộng ưu tiên
2 C510103 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A 10 130 10 điểm là điểm đã cộng ưu tiên
3 C510405 Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước A 10 40 10 điểm là điểm đã cộng ưu tiên
4 C340301 Kế toán A 10 30 10 điểm là điểm đã cộng ưu tiên

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV3(cách) MTU gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Xay Dung Mien Tay nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Xây Dựng Miền Tây.