Điểm nguyện vọng 3 Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) YCT gửi 8712

Điểm NV3 Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2014.


Mã trường: YCT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) YCT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2016

Diem nguyen vong 3 truong Dai Hoc Y Duoc Can Tho nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Đại Học Y Dược Cần Thơ.

Trường Đại học quốc gia