Điểm nguyện vọng 3 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) KQH gửi 8712

Điểm NV3 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc năm 2014

Tra cứu điểm NV3 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc năm 2014.


Mã trường: KQH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV3 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV3 trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) KQH gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 3 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 3 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 3 truong Hoc Vien Ki Thuat Quan Su - He quan su KV Mien Bac nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 3 (NV3) Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc.