Điểm thi vào 10 năm 2016 của thí sinh: Phạm Thị Thu Phương - SBD: 550332

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2016

Điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2016

Tỉnh: Hà Nội

Thí sinh: Phạm Thị Thu Phương

SBD: 550332

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Điểm môn 4 Điểm môn 5 Điểm môn 6
7.5 6.25 0 0 0
Điểm tổng cộng: 13.75 Điểm tổng theo hệ số:

Kết bạn với Diemthi.Tuyensinh247.com để nhận thông tin điểm thi mới nhất

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 tỉnh Hà Nội của thí sinh: Phạm Thị Thu Phương., SBD 550332. Tra cứu điểm thi miễn phí trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường Đại học quốc gia