KÝ HIỆU TRƯỜNG: C56

Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 
Điện thoại: (075) 3822304
Website: www.cdbt.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

TỔNG CHỈ TIÊU: 600

 

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BỂN TRE

 

 

600

C56

 

Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phô Bên Tre, Tình Bến Tre. ĐT: 075. 3822325,3822304. Fax: 075.3820103. Website: www. cdbt. edu. vn

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đăng:

 

 

600

Giáo dục Mầm non

C140201

Ngữ văn, Toán, NANG KHIÉU

100

Tiếng Anh

C220201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

80

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

C510103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học

40

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Toán, Hoá học, Sinh học

30

 

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển theo đê án tuyên sinh riêng:

+ Xét tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi Quốc gia THPT.

+ Xét tuyên 50% chỉ tiêu dựa vào kêt quả học tập ở THPT đôi với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; điểm xét tuyên là tểng điểm trung bình của các môn xét tuyển (6 học kỳ). Điểm xét tuyển phải đạt 16,5 điểm trở lên, năm lớp 12 phải có hạnh kiểm khá trở lên. Trong đó: - Ngành Tiếng Anh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bâc THPT các môn: Văn - Toán - Tiếng Anh

- Ngành: Tin học ứng dụng; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ kĩ thuật xây dựng, Công nghệ kĩ thuật ô tô; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT các môn: Toán - Lý - Hóa

- Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT các môn: Toán - Hóa - Sinh Ngành Việt Nam học: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT các môn Văn - Sử - Địa

* Riêng ngành Giáo duc Mầm non: điêm xét tuyên là tông điêm trung bình 2 môn Toán, Văn của 6 học kỳ bậc học THPT và 1 môn thi Năng khiếu hệ số 2, điểm xét tuyển phải đạt từ 22 điêm trở lên, trong đó trang bình điêm môn hai môn Văn và Toán là 5,5 điếm trở lên.

- Lịch nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển:

Đơt 7.ẻ Nhân hồ sơ từ 20/7/2015-13/8/2015. Thi năng khiếu (Nsành Giáo duc Mầm non) ngày 14/8/2015. Xét tuyên: ngày 17/8/2015

Đơt 2: Nhân hồ sơ từ 17/8/2015-07/9/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo duc Mầm non) ngày 08/9/2015. Xét tuyên: ngày 09/9/2015

Đơt 3: Nhân hồ sơ từ 09/9/2015-28/9/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo duc Mầm non) ngày 29/9/2015. Xét tuyên: ngày 30/9/2015

Đơt 4.ẻ Nhân hồ sơ từ 30/9/2015-19/10/2015. Thi năng khiếu (Ngành Giáo duc Mầm non) ngày 20/10/2015. Xét tuyên: ngày 21/10/2015

-  Kỷ túc xá: 400 chỗ (dành cho Học sinh - Sinh viên ở xa)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.