Mã tuyển sinh: CTP

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.

Website: http://www.caodangthucpham.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 900

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Đường Nguyễn Tất Thành - Tân Dân - Việt trì - Phú Thọ. ĐT: (0210) 6254.045.

Website: Caodangthucpham.edu.vn.

Email: Trungtamtuyensinh.ctp@gmail.com

 CTP

 

 

 900

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

A,B

150

Công nghệ sinh học

 

C420201

A,B

75

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

C510401

A,B

75

Kế toán

 

C340301

A, D1

150

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, D1

75

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A, D1

75

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A, A1

75

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C510303

A, A1

75

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1

75

Tin học ứng dụng

 

C480202

A, A1

75

- Vùng Tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.                               

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức.

- Số chỗ trong KTX: 960