Mã tuyển sinh: CCV

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, Thái Nguyên. 

Điện thoại: (0280) 3862.077

Website: truongvietducthainguyen.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1.000

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
 
C510201 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
300
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
 
C510301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
250
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
-Toán, Văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Kế toán

C340301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
-Toán, Văn, Anh
150
Công nghệ Hàn

C510503 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
50
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường Đại học và Cao đẳng chủ trì;
+ Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc THPT hệ giáo dục thường xuyên dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
- Các thông tin khác:
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cao đẳng không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.