Địa chỉ: Dương xá – Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: (84-4) 38276342 * Fax: (84-4) 38276433

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CTW  - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.100

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRUNG ƯƠNG

CTW

  Mã ngành 

 Khối thi 

Chỉ tiêu 2013

1100

Xã Dương xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố  Hà Nội. ĐT: 04.3.6789.392. Website: www. netc-vca.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1.100

Công nghệ thông tin

 

C480201

A,D1

150 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A,D1

150 

Kế toán

 

C340301

A,D1

350

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A,D1

300

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A

150

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức thi  theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Trường có KTX cho sinh viên.

- Tham khảo thông tin tại địa chỉ: WWW. netc-vca.edu.vn