Mã tuyển sinh: CCE

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 202, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Website: www.caodangktcnbg.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 900

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (BẮC GIANG)

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Số  202 Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: (0240) 3 856 210

Website: www.bcit.edu.vn

 CCE

 

 

900 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

900

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A, A1

200

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C510303

A, A1

50

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C510201

A, A1

100

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

100

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A, A1, D1

50

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, A1, D1

100

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C510205

A, A1

50

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1, D1

100

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

C510103

A, A1

50

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

C510401

A, A1, B

50

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

C510406

A, A1, B

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyến sinh theo kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Các thông tin khác: Nhà trường có khu KTX cho học sinh, sinh viên ở xa.