Mã tuyển sinh: C19

Địa chỉ: Khu 10, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0241. 3855329 - 3822723

www.cdspbacninh.edu.vn

 Tổng chỉ tiêu năm 2017: 660

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non.
Đào tạo giáo viên dạy học Mầm non có hộ khẩu Bắc Ninh
48 72 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
2 Trình độ cao đẳng 51140201NT Giáo dục Mầm non (HK ngoài tỉnh Bắc Ninh)
Đào tạo giáo viên dạy bậc Mầm non có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
32 48 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
3 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học.
Đào tạo giáo viên Tiểu học có hộ khẩu Bắc Ninh
32 48 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ cao đẳng 51140202NT Giáo dục Tiểu học (HK ngoài tỉnh Bắc Ninh)
Đào tạo giáo viên dạy bậc Tiểu học có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
32 48 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ cao đẳng 51140209 Sư phạm Toán học.
Đào tạo giáo viên dạy học môn Toán, Tin, Vật lý bậc THCS có hộ khẩu Bắc Ninh
16 24 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ cao đẳng 51140209NT Sư phạm Toán học (Toán-Lý, Toán-Tin) HK ngoài tỉnh Bắc Ninh
Đào tạo giáo viên dạy học Toán bậc THCS có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
16 24 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Trình độ cao đẳng 51140213 Sư phạm Sinh học.
Đào tạo giáo viên dạy học môn Sinh học hoặc Hóa học bậc THCS có hộ khẩu Bắc Ninh
16 24 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn  
8 Trình độ cao đẳng 51140213NT Sư phạm Sinh học (Sinh-Hóa) HK ngoài tỉnh Bắc Ninh
Đào tạo giáo viên dạy Sinh học bậc THCS có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
12 18 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn  
9 Trình độ cao đẳng 51140217 Sư phạm Ngữ văn.
Đào tạo giáo viên Văn, Sử, Địa bậc THCS có hộ khẩu Bắc Ninh
16 24 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
10 Trình độ cao đẳng 51140217NT Sư phạm Ngữ văn (Văn-Sử, Văn-Địa) HK ngoài tỉnh Bắc Ninh
Đào tạo giáo viên dạy học Ngữ văn bậc THCS có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
16 24 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
11 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh.
Đào tạo giáo viên Tiếng Anh bậc THCS có hộ khẩu Bắc Ninh
16 24 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
12 Trình độ cao đẳng 51140231NT Sư phạm Tiếng Anh (HK ngoài tỉnh Bắc Ninh)
Đào tạo giáo viên dạy học Tiếng Anh bậc THCS có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh
12 18 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC