Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình - C23

Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình

Mã tuyển sinh: C23

Tên tiếng Anh: Hoa Binh Teacher Training College

Năm thành lập: 1956

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hoà Bình

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, Hòa Bình

Website: http://cdsphoabinh.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 296

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
45 105 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát Năng khiếu 1 Ngữ văn, Đọc - kể, Hát Năng khiếu 1 Toán, KHXH, Năng khiếu Năng khiếu 1 Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu Năng khiếu 1
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
15 36 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn
3 Trình độ cao đẳng 51140209 Sư phạm Toán học.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
4 11 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Sinh học Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
4 Trình độ cao đẳng 51140212 Sư phạm Hóa học.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
4 11 Toán, Hóa học, Địa lí Hóa Toán, Hóa học, Sinh học  Hóa Ngữ văn, Toán, Hóa học Hóa Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
5 Trình độ cao đẳng 51140217 Sư phạm Ngữ văn.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
4 11 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn
6 Trình độ cao đẳng 51140221 Sư phạm Âm nhạc.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
4 11 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 Năng khiếu 3 Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 Năng khiếu 3 Toán, Ngữ văn, Âm nhạc Năng khiếu 2 Ngữ văn, Tiếng Anh, NK âm nhạc Năng khiếu 2
7 Trình độ cao đẳng 51140222 Sư phạm Mỹ thuật.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
4 11  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2  Năng khiếu 6 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Năng khiếu 5 Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT Năng khiếu 5 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ MT Năng khiếu 6
8 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh.
Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình
6 14 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh

Đối tượng tuyển sinh:

Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh:

+ Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước;

+ Các ngành Sư phạm: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:

- Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển (Áp dụng đối với thí sinh tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật).

- Phương thức 2: Căn cứ kết quả học tập 02 học kỳ lớp 12 THPT (Hoặc tương đương) để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển (Áp dụng đối với thí sinh tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC