Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
ĐT: (025) 3812367; Fax: (025) 3810581
Website: www.LangsonUni.Edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: C10  -TỔNG CHỈ TIÊU: 760

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

C10

 Mã ngành  

   Khối thi

Chỉ tiêu 2013

760

Số 9 Khối Đèo Giang, P.Chi Lăng, Tp Lạng Sơn – Lạng Sơn. ĐT: 025.3812367  Email: BanTS.C10@moet.edu.vn; Website: www.Lce.Edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

760

Giáo dục Mầm non

 

C140201

M

 

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

A,A1,C

 

Sư phạm Toán học

 

C140209

A,A1

 

Sư phạm Vật lí

 

C140211

A,A1

 

Sư phạm Sinh học

 

C140213

B

 

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

 

C140214

A,A1,B

 

Sư phạm Ngữ văn

 

C140217

C

 

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

N

 

Sư phạm Mĩ thuật

 

C140222

H

 

Sư phạm tiếng Anh

 

C140231

D1,2,3,4

 

Giáo dục Thể chất

 

C140206

T

 

Việt Nam học

 

C220113

C,D1,2,3,4

 

Tiếng Anh

 

C220201

D1,2,3,4

 

Tiếng Trung Quốc

 

C220204

D1,2,3,4

 

Khoa học thư viện

 

C320202

C,D1,2,3,4

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

A,A1,B, D1,2,3,4

 

- Các ngành sư phạm chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn. Các ngành ngoài sư phạm tuyển cả thí sinh trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn và phải đóng học phí theo quy định.

- Trường CĐ sư phạm Lạng Sơn không thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013 của những thí sinh theo khối thi quy ước vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Ngành Tiếng Trung Quốc đào tạo theo hình thức liên kết. Sinh viên học 2 năm tại trường CĐ sư phạm Lạng Sơn và 1 năm tại Học viên sư phạm Quảng Tây-Trung Quốc.

- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 600.

- Thí sinh có thể tham khảo chi tiết tại Website của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: www.lce.edu.vn