Mã tuyển sinh: C10

Địa chỉ: Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

ĐT: (025) 3812367; Fax: (025) 3810581

Website: www.LangsonUni.Edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 750

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Số 9 Khối Đèo Giang, P.Chi Lăng, Tp Lạng Sơn – Lạng Sơn. ĐT: (025)3812367

Website: www.lce.edu.vn

C10 

 

 

 750

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non

 

C140201

M

120

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

A,A1,C,D1

100

Sư phạm Toán học

 

C140209

A, A1

45

Sư phạm Vật lí

 

C140211

A, A1

45

Sư phạm Sinh học

 

C140213

B

45

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

 

C140214

A, A1, B

40

Sư phạm Ngữ văn

 

C140217

C

45

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

N

25

Sư phạm Mĩ thuật

 

C140222

H

25

Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

D1,2,3,4

50

Giáo dục Thể chất

 

C140206

T

25

Việt Nam học

 

C220113

C, D1,2,3,4

30

Tiếng Anh

 

C220201

D1,2,3,4

30

Tiếng Trung Quốc

 

C220204

D1,2,3,4

70

Khoa học thư viện

 

C320202

C, D1,2,3,4

25

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1, D1,2,3,4

30

- Các ngành sư phạm chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn. Các ngành ngoài sư phạm tuyển cả thí sinh trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn và phải đóng học phí theo qui định.

- Trường CĐSP Lạng Sơn không thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh theo khối thi quy ước vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Ngành Tiếng Trung Quốc đào tạo theo hình thức liên kết. Sinh viên học 2 năm tại trường CĐSP Lạng Sơn và 1 năm tại Học viện sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc.

- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 600