Mã tuyển sinh: C32

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Quảng Trị. 

ĐT: (053)3584741; (053)3580406

Website: http://www.qtttc.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 515

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

515

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm và Hát

60

 

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Sinh học Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

50

Sư phạm Toán

C140209

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

 

Sư phạm Tin học

 

C140210

 

15

 

Sư phạm Vật lí

 

C140211

Vật lí, Toán, Tiếng Anh Vật lí, Hóa học, Toán Vật lí, Sinh học, Toán Vật lí, Ngữ văn, Anh

 

15

 

Sư phạm Hóa học

 

C140212

Hóa học, Toán, Tiếng Anh Hóa học, Vật lí, Toán

Hóa học, Sinh học, Toán Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

 

15


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

Sư phạm Sinh học

 

C140213

Sinh học, Hóa học, Toán Sinh học, Hóa học, Ngữ văn Sinh học, Toán, Tiếng Anh Sinh học, Vật lí, Toán

 

15

 

Sư phạm Ngữ văn

 

C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

30

 

 

Sư phạm Lịch sử

 

 

C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Lịch sử, Toán, Ngữ văn Lịch Sử, Tiếng Anh, Ngữ văn

Lịch sử, Địa lí, Toán

 

 

18

 

Sư phạm Địa lí

 

C140219

Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn Địa lí, Toán, Ngữ văn

Địa lí, Tiếng Anh, Ngữ văn Địa lí, Lịch sử, Toán

 

17

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn Tiếng Anh, Toán, Vật lí Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

 

30

 

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Ngữ văn

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Toán

 

10

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

Hình họa, Trang trí, Ngữ văn Hình họa, Trang trí, Toán

10

 

Tin học ứng dụng

 

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học

 

40

 

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

40


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Việt Nam học

C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

40

Khoa học thư viện

C320202

40

Quản trị văn phòng

 

C340406

40

*  Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.

*  Phương thức tuyển sinh:

Trường tiến hành xét tuyển theo hai phương thức như sau: Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông:

+ Đã tốt nghiệp THPT.

+ Điểm trung bình các môn tương ứng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Thi các môn năng khiếu:

Thí sinh dự tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật phải nộp hồ sơ để dự thi các môn sau:

+ Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Đọc diễn cảm và Hát (Các môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Âm nhạc thi hai môn: Thẩm âm-tiết tấu, Hát (Môn Văn và   Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Mĩ thuật thi hai môn Hình họa, Trang trí (Môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2).

Hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu (ĐKDTNK) gồm:

-01 túi hồ sơ kích thước 20cmx30cm, có dán Phiếu ĐKDTNK ở mặt trước và 01 Phiếu ĐKDTNK (để trong bì hồ sơ)

-02 ảnh 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh)

-02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (trường sẽ dùng bì thư này để gửi Phiếu báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh)

Thời gian nhận hồ sơ ĐKDTNK:

+ Đợt 1: Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 22/7/2016.

+ Đợt 2: Từ ngày 28/7/2016 đến ngày 23/8/2016.(Nếu còn chỉ tiêu)

Nơi nhận hồ sơ ĐKDTNK:

Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị;

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Điện thoại: 053.3584741, 053.3580406, 053.3523469.

Thời gian thi các môn năng khiếu:

+ Đợt 1: Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2016.

+ Đợt 2: Ngày 25, 26 tháng 8 năm 2016 (Nếu còn chỉ tiêu).

Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành theo từng phương thức:

+ Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán: Xét theo phương thức 1: 50%; Xét theo phương thức 2: 50%.

+ Các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí, Sư phạm Tiếng Anh: Xét theo phương thức 1: 30%; Xét theo phương thức 2: 70%.

+ Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Tin học ứng dụng, Kế toán, Việt Nam học, Khoa học thư viện, Quản trị văn phòng: Xét theo phương thức 1: 25%; Xét theo phương thức 2: 75%.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.