Mã tuyển sinh: C26

Địa chỉ: Đường Chu Văn An - phường Quang Trung, TP. Thái Bình

Điện thoại: 036.3839.901; 036.3844833.

Website: www.cdsptb.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 474

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non. 98 148 Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học. 25 39 Toán, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
3 Trình độ cao đẳng 51140204 Giáo dục Công dân. 3 5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
4 Trình độ cao đẳng 51140206 Giáo dục Thể chất. 3 5 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT  Toán, NK TDTT1, NK TDTT2    
5 Trình độ cao đẳng 51140209 Sư phạm Toán học. 8 12 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ cao đẳng 51140211 Sư phạm Vật lý. 5 7 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
7 Trình độ cao đẳng 51140212 Sư phạm Hóa học. 5 7 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 Trình độ cao đẳng 51140213 Sư phạm Sinh học. 5 7 Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
9 Trình độ cao đẳng 51140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. 3 5 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 Trình độ cao đẳng 51140217 Sư phạm Ngữ văn. 8 12 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
11 Trình độ cao đẳng 51140218 Sư phạm Lịch sử. 5 7 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
12 Trình độ cao đẳng 51140219 Sư phạm Địa lý. 5 7 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ cao đẳng 51140221 Sư phạm Âm nhạc. 3 5 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2      
14 Trình độ cao đẳng 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. 3 5  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2       
15 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. 9 15 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong phạm vi toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: Năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC