Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên - C12

Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên

Mã tuyển sinh: C12

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán , TP. Thái Nguyên. 

ĐT: 0280. 3846610

Website: www.cdspthainguyen.edu.vn

Tổng hcir tiêu năm 2017: 400

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non.
Hệ cao đảng chính quy, ngành giáo dục mầm non
45 105 Năng khiếu      
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục tiểu học
45 105 Toán, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ cao đẳng 51140209 Sư phạm Toán học.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành Sư phạm toán học
6 14 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ cao đẳng 51140211 Sư phạm Vật lý.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành Sư phạm Vật lí
6 14 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Vật lí
5 Trình độ cao đẳng 51140213 Sư phạm Sinh học.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành Sư phạm Sinh học
6 14 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn
6 Trình độ cao đẳng 51140217 Sư phạm Ngữ văn.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành Sư phạm Ngữ văn
6 14 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
7 Trình độ cao đẳng 51140219 Sư phạm Địa lý.
Hệ cao đẳng chính quy, ngành Sư phạm Địa lí
6 14 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có bằng tốt nghiệpTHPT hoặc tương đương không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên.

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC