Mã tuyển sinh: C13
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 53, phường Đồng Tâm , thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
Website: Website: suphamyenbai.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 300

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

C13

 Mã ngành  

   Khối thi

Chỉ tiêu 2013

300

Tổ 53, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. ĐT: (029)3852.218. Website: www.suphamyenbai.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

300

Tiếng Anh

 

C220201

D1

45

Tin học ứng dụng

 

C480202

A,A1

30

Giáo dục Mầm non

 

C140201

M

90

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

A,A1,C

90

Sư phạm Sinh học

 

C140213

B

45

- Vùng tuyển sinh:

+ Ngành Tiếng Anh và Tin học ứng dụng: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Ngoài ra trường còn có 45 chỉ tiêu đào tạo ngành Sư phạm Toán: Tuyển lưu học sinh Lào đang học Tiếng Việt tại Trường.

+ Các ngành còn lại: Tuyển học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái.

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh;

- Số chỗ ở KTX: 300 chỗ.