Mã tuyển sinh: C13

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 53, phường Đồng Tâm , thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Website: Website: suphamyenbai.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 315 

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Giáo dục Mầm non

C140201 -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 90
Giáo dụcTiểu học

C140202 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
90
Sư phạm Toán học

C140209 -Toán, Vật lí, Hóa học 45
Sư phạm Sinh học

C140213 -Toán, Hóa học, Sinh học 45
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
45
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái và lưu HS Lào dang học tiếng Việt tại trường
Thông tin khác:
- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái và lưu học sinh Lào đang học Tiếng Việt tại trường.
+ Ngành Tin học Ứng dụng: tuyển thí sinh trong cả nước và lưu học sinh Lào đang học Tiếng Việt tại trường.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Riêng môn năng khiếu Trường tổ chức thi.
- Các thông tin khác: Môn năng khiếu thi vào ngành GDMN gồm: Hát, đọc, kể diễn cảm.