Mã tuyển sinh: CTV

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín - huyện Thường Tín - TP Hà Nội. 

Điện thoại: 04.33853048

Website: viettronics.edu.vn

Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 800

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG CAO ĐẮNG TRUYỀN HÌNH

 

 

850

CTV

Thị trân Thường Tín - huyện Thường Tín- Thảnh phố Hà Nội ĐT: (04)33853048; 33851592 Website:http://ctv.vtv.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đăng:

 

 

850

Báo chí

C320101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học

350

Quay phim

C210236

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học

150

Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình

C210302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

150

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển theo ngành dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia tương ứng với tổ hợp các môn thi.

+ Phương thức tuyển sinh 2 (Nen chưa đủ chỉ tiêu): Xét theo kết quả học tập dựa vào tống số điếm trung bình 3 môn tương ứng của tố hợp môn thi xét tuyển với 5 học kì: lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

+ Học phí theo quy định của nhà nước.

+ Kí túc xá có thể tiếp nhận 100% sinh viên